λογοτεχνικά ταξίδια στον κόσμο

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

192. Κωστής Παλαμάς: Μεσολόγγι


Μεσολόγγι

Και μου ελεγεν ο παλαιός μου φίλος, ο αποθαμένος —αιωνία του η μνήμη— ποιητής:
Εις το σπίτι μας ανέπνεεν, έλεγες, η ψυχή του Μεσολογγίου• του ενδόξου Μεσολογγίου των επικών καιρών, εκεί όπου ήθλησεν ο Τζαβέλλας, ενεφανίσθη ο Καραϊσκάκης, έδρασεν ο Μαυροκορδάτος, ερρητόρευσεν ο Τρικούπης, απέθανεν ο Βύρων, και εδημοσίευσε κατά πρώτον τον «Ύμνον του εις την Ελευθερίαν» ο Σολωμός. Καθημερινόν μας ανάγνωσμα ήτον η «Ιστορία της πολιορκίας του Μεσολογγίου», την οποίαν είχε συγγράψη ο γάλλος Αύγουστος Φαβρ, και μεταφράση νεαρός Μεσολογγίτης, ο Ζορμπάς, «φοιτητής της Νομικής Σχολής του Οθωνείου Πανεπιστημίου», ως ετιτλοφορείτο εις το βιβλίον του αυτό. Εξεδόθη εις τας Αθήνας κατά το 1857 «εκ του τυπογραφείου Κ. Παντελή». Το έχω ακόμη εμπρός εις τα μάτια μου το εξώφυλλόν του. Εκδότης τής μεταφράσεως εφέρετο εκ του εξωφύλλου ο Δημήτριος Καψάλης, απόγονος του Χρίστου Καψάλη, που με τον δαυλόν εις το χέρι ανετινάχθη μετά την έξοδον κλεισμένος εις την μπαρουταποθήκην ο αθλητικός πρόμαχος διά να μη παραδοθή εις τον Τούρκον. Βραδύτερον εξεφυλλίζαμεν κάθε βράδυ την πολυσέλιδον ιστορίαν του Σπυρίδωνος Τρικούπη, την Ιστορίαν της Ελληνικής Επαναστάσεως εις την ωραίαν της πρώτην έκδοσιν του Λονδίνου• κυρίως μάς απησχόλουν τα πρώτα της κεφάλαια, εις τα οποία περιεγράφετο η πόλις με την ιδιοφυή τοποθεσίαν της.

Kωστή Παλαμά Άπαντα - τόμος 4ος
Εκδόσεις: Μπίρης, 1972
(με την επιμέλεια του Ιδρύματος Κωστή Παλαμά)
*

Φωτ: flickr.com, από 6ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου


Ετικέτες , , , ,